Artikel: Hvem bliver værge for dine børn, hvis du går bort?

Artikel: Hvem bliver værge for dine børn, hvis du går bort?

Det sker desværre med mellemrum, at en eller begge forældre til et barn går bort, mens barnet er under 18 år og dermed ikke myndigt endnu. Mange er dog ikke klar over, hvad der sker med værgemålet over barnet, hvis der ikke er nogen anden indehaver af forældremyndighed.

Selvom et antal personer ved barnets dåb melder sig som faddere og dermed giver udtryk for, at de vil tage sig af barnet, hvis barnets forældre går bort, inden barnet er fyldt 18 år, har dette ingen juridisk betydning og er ikke på nogen måde bindende for hverken fadderne eller myndighederne.

Som lovgivningen er indrettet i dag, skal forældremyndigheden tillægges den person, som man vurderer, er den bedste til at drage omsorg for barnet – altså til barnets bedste. Det er udgangspunktet i langt de fleste social- og børnesager.

De færreste er klar over, at de selv har mulighed for at påvirke denne beslutning – endda ganske betragteligt. Dette kan ske ved oprettelse af et såkaldt børnetestamente. Børnetestamentet adskiller sig fra et almindeligt testamente ved, at det ikke omhandler, hvem en økonomisk arv skal tilfalde ved dødsfald, men derimod hvem man ønsker, værgemålet over barnet skal tilfalde. Derudover kan det også bestemmes, at der skal reserveres et beløb af børnenes evt. arv, der skal tilfalde værgen og må bruges af denne på børnenes opvækst.

Udgangspunktet i lovgivningen er nemlig også, at hvis der er oprettet et sådant børnetestamentet – så skal myndigheden som udgangspunkt følge dette ønske, medmindre hensynet til barnets bedste taler derimod. Et børnetestamente kan også indskrives i et almindeligt testamente, men det er ikke et krav, at det skrives under foran testamentsvidner eller notar, sådan som kravene til et normalt testamente er. Hvis du ønsker at oprette et børnetestamente, kan du på nettet finde flere virksomheder, der tilbyder dette, og du kan læse meget mere om fordelene ved et børnetestamente.

Skriv et svar