Ejendomsvurderingerne – bliver din boligskat påvirket?

Ejendomsvurderingerne – bliver din boligskat påvirket?

Ejendomsvurderingerne fremadrettet

Hvornår kommer de nye ejendomsvurderinger 2022, er et spørgsmål man ofte får som advokat med speciale på området. Svaret er, at omkring 10% af de nye ejendomsvurderinger fra skat allerede er ude. Processen vil fortsætte med ejendomsvurderinger 2023 og ejendomsvurderinger 2024, hvor forløbet forventes afsluttet.

Ejendomsvurderinger udskudt

I en årelang periode var det ellers beskeden, at ejendomsvurderingerne måtte udskydes, fordi der var problemer med at få den nye model på plads i de IT systemer hos Skat, der skal håndtere hele processen. Men nu er den offentlige ejendomsvurdering altså i gang. Den er dog ikke uden problemer.

 

Ejendomsvurdering klage

Det kan nemlig blive nødvendigt at gøre indsigelse, som det hedder på fagsprog, eller ligefrem klage. Der er flere forskelle mellem indsigelse og klage. Indsigelse er nemmere, men man skal reagere hurtigt. Man har kun 4 uger, fra man modtager sin nye vurdering, til at gøre indsigelse, hvis man mener at vurderingen ikke er korrekt. Klage bliver først relevant, hvis denne 4 ugers frist er overskredet, og det at klage er samtidigt væsentligt mere besværligt.

 

Ejendomsvurdering advokat

Har man overskredet fristen på fire uger, er klage reelt den eneste mulighed også i de kommende år. Vurderingsstyrelsen, under Skat, der står for de nye vurderinger, har meldt klart ud, at det er en praksis, man har tænkt sig at fortsætte. Og vil man klage kan det være nødvendigt at indhente juridisk bistand.

 

Ny ejendomsvurdering

Men hvad er det, man skal være opmærksom på, som kan give anledning til indsigelse eller klage? Historisk set har mindst 300.000 hustande, i følge en undersøgelse lavet af DR, været tilgodeset med forskellige rabatter, der er blevet fraregnet deres offentlige vurdering. Det har konkret betydet nedslag, og dermed at alle disse hustande har betalt en lavere ejendomsskat end tilsvarende hustande, der ikke har døjet med særlige udfordringer. Der har været mange årsager til rabatter, for eksempel støj eller lugt gener i området, højspændingsledninger eller jordforurening, bare for at nævne nogle få. Det er disse rabatter, for mindst 300.000 hustande, der med et pennestrøg slettes med det nye vurderingssystem.

 

Vejledningspligt og slettede rabatter

Det skyldes en betragtning om, at de historiske rabatter har båret præg af vilkårlighed og dermed været uretfærdige. Det nye system forsøger at tage højde for de forhold, der tidligere har givet anledning til rabat, men på nye måder, som med stor sikkerhed ikke får det hele med. Hvad værre er, så har Skat, efter mange advokater og eksperters vurdering, ikke overholdt deres vejledningspligt overfor borgerne, når de sender de nye vurderinger ud. Der oplyses nemlig ikke om bortfald af tidligere rabat.

 

Som boligejer skal du selv være opmærksom

Det påhviler altså boligejerne selv at opdage eller vide, at man tidligere har haft en rabat, som nu pludselig bortfalder. Og når man ikke at opdage det tids nok til at gøre indsigelse indenfor 4 ugers fristen, kan det altså blive nødvendigt at indgive en egentlig klage. Det koster 1.100 kr., tager væsentligt længere tid og er desuden mere besværligt af flere grunde. Blandt andet vil man så skulle føre bevis for, at den nye vurdering er behæftet med mere end fem procent fejl.

 

North Advokatpartnere

Er din frist overskredet, og har du opdaget, at en tidligere rabat er bortfaldet, kan det være nødvendigt at modtage advokatbistand. North Advokatpartnerselskab er eksperter i skat, bolig og ejendomme og vil gerne tilbyde dig en uforpligtende vurdering af din sag i forhold til ejendomsvurderingerne. Skattevæsnet kan være tunge at danse med på egen hånd, og en fejlagtig vurdering af din boligskat kan blive en dyr affære på sigt. Når først det nye system er implementeret, er der ingen udsigter til at det vil blive revideret væsentligt eller ændret foreløbigt. Samtidigt kan en fejlagtig vurdering betyde, at din bolig bliver sværere at sælge, særligt overfor den opmærksomme køber.

Skriv et svar